Drukuj

Opis

Treść: Warunki zatrudnienia
-polska umowa o pracę tymczasową (pierwsza umowa na okres próbny)
-składki ZUS odprowadzane od kwoty 4055 zł brutto w Polsce
-podatek dochodowy odprowadzany we Francji
-transport do miejsca pracy i na projekcie oraz wyżywienie - organizacja po stronie pracownika
-opieka koordynatora na miejscu
Wynagrodzenie/ Stawka brutto za godzinę
- wysyłamy profil kandydata do firmy i czekamy na akceptację 2000-2100 netto, dodatek za auto 65 euro brutto miesięcznie.
-Zapewniamy mieszkanie.
-Nadgodziny są możliwe.
-Projekt Długofalowy.
Opis stanowiska/ Zakres obowiązków:
-Montaż rur na statku.
-Nie ma rentgenu, nie jest to sprawdzane.
-Wymagany rys. techniczny i izometryczny.
-Wymagane doświadczenie na statkach.
Wyposażenie do zabrania przez pracownika:
-Obuwie ochronne ( buty z noskiem oraz wkładką przeciw -przebiciową), odzież roboczą.
- Pieniądze na życie, jedzenie
- Pościel i ręczniki, rzeczy osobistego użytku
- Komplet ubrania roboczego
Zakwaterowanie:
Pracownik korzystając z zakwaterowania odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku oraz odpowiedniego stanu czystości - opuszczając zakwaterowanie stan mieszkania powinien być identyczny do tego, jaki pracownik zastał w momencie wprowadzania się. Wszystko odnotowane jest w protokole zdawczo odbiorczym.
Adres miejsca zamieszkania
Zostanie podany w późniejszym terminie
Dodatkowe informacje
Koordynator:
• Dyspozycyjność:
Dostępny pod telefonem dla pracowników od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00,
w pozostałym czasie oraz podczas weekendów kontakt jedynie w przypadku przyjazdu pracownika na projekt oraz w nagłych przypadkach : choroba, wypadek, poważna sytuacja losowa.
• Ma prawo zakazać pracy osobie, której zachowanie niezgodne jest z przepisami BHP w miejscu pracy
• Ustala z pracownikami kwestie urlopowe – chęć zjazdu na urlop należy zgłosić koordynatorowi na co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej, natomiast o przyznaniu urlopu decyduje klient.
• Reaguje w sytuacjach losowych i pomaga załatwić formalności – np. wypadek, choroba -szpital
• Nieobecność w pracy spowodowaną sytuacja losową należy zgłosić koordynatorowi odpowiednio wcześniej – by mógł on poinformować o tym fakcie klienta.
• Dodatek za własny samochód 50-100 euro (dla właściciela samochodu)

Kontakt

mmm
nopic
Powrót