projekt logo
najszybciej dociera do mózgu człowieka informacja podana w formie graficznej logo firmy jest znakiem identyfikującym firmę umyśle potencjalnego klienta