zintegrowany system monitorowania obrotu produktami leczniczymi dalej zsmopl to informatyczny udostępniany przez centrum